No.1上門寵物美容及免麻醉洗牙服務

專業(上門)寵物服務

多年經驗上門寵物美容

為寵物提供最專業知識

另設免麻醉洗牙服務

寵物用品零售及寵物託管

電話 93875128 sun

No.1 流動寵物服務團隊

No.1 Pet Grooming Pro
會員

顧嘉穎

Koo Ka Wing Sun
  • 休閒服務業
  • 主理人
  • 93875128